O FIRMIE
OFERTA
O SŁUCHU
REFERENCJE
KONTAKT

Badania słuchu
Badanie słuchu ma na celu określenie stopnia
ubytku słuchu oraz jego rodzaju. Przed przystą-
pieniem do badań słuchu protetyk słuchu prze-
prowadzi rozmowę z pacjentem, celem...
Dowiedz się więcej →
Aparaty słuchowe
Oferujemy pełną gamę najnowocześniejszych aparatów słuchowych. Dostarczamy produkty firm duńskich, niemieckich, szwajcarskich oraz amerykańskich.
Dowiedz się więcej →
Wkładki uszne
To nieodłączny element zausznego aparatu słuchowego. Wykonuje się ją na podstawie indywidualnie wykonanego odlewu ucha w technologi laserowej 3D.
Dowiedz się więcej →
Ochronniki słuchu
W trosce o profilaktykę słuchu, oferuje pełną
gamę ochronników słuchu. Przebywając długo-
trwale w hałasie, narażamy delikatny narząd
słuchu na stopniowe uszkodzenie.
Dowiedz się więcej →
Systemy FM i inne
Wraz z rozwojem cyfrowych aparatów słucho-
wych, producenci dostarczają ciekawe rozwią-
zania techniczne w zakresie współpracy aparatów
słuchowych z systemami...
Dowiedz się więcej →
Akcesoria
Baterie - współczesne aparaty słuchowe potrze-
bują stabilnego źródła zasilania. Układy cyfrowe,
w tym procesor dźwięku, są wrażliwe na wahania
napięcia. Aby zagwarantować prawidłowe...
Dowiedz się więcej →