START
O FIRMIE
OFERTA
REFERENCJE
KONTAKT
O słuchu
Strona główna → O słuchu

O słuchu

Zdolność odbierania dźwięków i ich prawidłowa analiza, jest jedną z ważniejszych funkcji jakimi została obdarzona ludzkość . To dzięki prawidłowemu słyszeniu, możemy swobodnie funkcjonować w otoczeniu. Dzięki słuchowi, człowiek nauczył się mówić a później pisać.

Udowodniono, iż nawet lekkie ubytki słuchu, znacznie pogarszają nasze funkcjonowanie i jakość życia.
U dzieci z lekkim ubytkiem słuchu, zaobserwowano wolniejszy rozwój intelektualny, problemy z wykształceniem zdolności mówienia i poznawania otoczenia. U osób dorosłych, obserwujemy trudności rozumienia mowy w hałasie, problemy z koncentracją i poprawną komunikacją z otoczeniem. Utrata słuchu oraz jego pogorszenie staje się chorobą cywilizacyjną.

Wraz z rozwojem przemysłu, wzrasta liczba osób dotkniętych ubytkiem słuchu a to głównie poprzez długotrwałą ekspozycję delikatnego narządu słuchu na hałas. Ekspozycja na hałas jest główną przyczyną wad słuchu w krajach uprzemysłowionych wśród osób dorosłych.

Niepokojącym jest fakt, iż obniża się wiek osób dotkniętych problem głuchoty.
Jeszcze niedawno, ubytek słuchu spowodowany hałasem, dotykał głównie osoby starsze, obecnie co raz więcej takich przypadków stwierdza się u młodszych pokoleń i młodzieży.
O słuchu

Głównymi przyczynami powstawia wad słuchu to m.in.
•   ekspozycja na krótkotrwały dźwięk o bardzo dużym natężeniu dźwięku tzw. „udar akustyczny”
•   ekspozycja na długotrwały hałas np. praca w hałasie bez ochronników słuchu
•   infekcje, choroby zakaźne i ich powikłania
•   przewlekłe stany chorobowe np. cukrzyca
•   toksyczne działanie substancji chemicznych np. przyjmowanych leków
•   wady wrodzone narządu słuchu
•   uszkodzenia mechaniczne narządu słuchu
Ubytek słuchu z reguły postępuje bardzo powoli i bardzo często jego pierwsze objawy są bagatelizowane.
Tymczasem już lekki ubytek słuchu, może powodować np. pogorszenie rozumienia mowy.

Jeśli  zauważasz u siebie przynajmniej jeden z podanych objawów to należy niezwłocznie zgłosić się do specjalisty, celem wykonania kontrolnych badań słuchu:
•   Złe rozumienie mowy „Ja słyszę, ale nie rozumiem”,
•   Podgłaszanie radia i telewizji aby zrozumieć przekaz,
•   Wrażenie, że inni mówią niewyraźnie,
•   Niechęć do uczestniczenia w życiu towarzyskim, nawiązywaniu znajomości,
•   Nieprzyjemne odczuwanie dźwięków bardzo głośnych w uchu z niedosłuchem,
•   Szumy uszne.

Jeśli zauważasz u siebie podobne objawy, nie zwlekaj – zgłoś się do firmy Audio-Słuch, celem wykonania kontrolnych badań słuchu. Tylko wczesna diagnostyka pozwoli na dalszą skuteczną pomoc.

Zapraszamy Ciebie, członków Twojej rodziny oraz znajomych.